1999 ECO Árni Einarsson 1999. Mófuglar við Námafjall 1998-1999. Náttúruannsóknastöðin við Mývatn, nóvember 1999. Viðauki 7, 40MWe Jarðvarmavirkjun í Bjarnarflagi og 132 kV háspennulína að Kröflustöð. Frummat á umhverfisáhrifum. Viðaukar, mars 2000. Landsvirkjun & Hönnun hf.

 

2001 IMP Árni Einarsson 2001. Athugun á fuglalífi á hugsanlegum virkjunarsvæðum við Námafjall. Náttúrurannsóknastöðin við Mývatn. Viðauki 6 með matsskýrslu um umhverfisáhrif Bjarnarflagsvirkjunar, sbr. Hönnun (2003).

 

1993 ECO Árni Einarsson & Margrét Lilja Magnúsdóttir. 1993. The effect of sediment dredging on the distribution of diving ducks at Lake Mývatn, Iceland. Biological Conservation 66: 55-60.

 

1969 ECO Arnþór Garðarsson 1969. Er flóastelkur (Tringa glareola) varpfugl á Íslandi? Náttúrufræðingurinn 39: 10-16.

 

1975 ECO Arnþór Garðarsson 1975. Íslenskir votlendisfuglar. Rit Landverndar 4: 100-134.

 

1980 ECO Arnþór Garðarsson 1980. Vatnavernd. Íslensk vatnakerfi verndun þeirra. Náttúruverndarráð, fjölrit 4.

1991 ECO Arnþór Garðarsson 1991. Fuglalíf við Mývatn og Laxá. Bls. 278-319 í: Náttúra Mývatns. Ritstj. Arnþór Garðarsson & Árni Einarsson. Hið íslenska Náttúrufræðifélag, Reykjavík.

 

1998 ECO Arnþór Garðarsson 1998. Íslensk votlendi. Bls. 13-35 í Íslensk votlendi. Verndun og nýting. Ritstj. Jón S. Ólafsson. Háskólaútgáfan, Reykjavík. English summary: Icelandic wetlands.

 

 

1994 ECO Arnþór Garðarsson & Árni Einarsson. 1994. Responses of breeding duck populations to changes in food supply. Hydrobiologia 279/280: 15-27.

 

 

2007 ARC Ascough, P. L., Cook, G., Church, M., Dugmore, A., McGovern, T.H., Dunbar, E., Arni Einarsson, Adolf Friðriksson & Hildur Gestdottir. 2007. Reservoirs and Radiocarbon; 14 C dating problems in Mývatnssveit Northern Iceland. Radiocarbon 49: 1-15.

 

2010 ARC Ascough, P.L., Cook, G.T., Church, M.J., Dunbar, E., Einarsson, Árni, McGovern, T.H., Dugmore, A.J., Perdikaris, S., Hastie, H., Friðriksson, Adolf and Gestsdóttir, Hildur. 2010. Temporal and spatial variations in freshwater 14C reservoir effects: Lake Mývatn, northern Iceland. Radiocarbon 52: 1098-1112.

 

2011 ARC Ascough, P., Cook, G., Hastie, H., Dunbar, E., Church, M., Árni Einarsson & McGovern, T. 2011. Freshwater Radiocarbon Reservoir Effect: Implications for lacustrine 14C chronologies. Holocene 21: 1073-1080.

 

1966 ECO Bengtson, S.-A. 1966. Några iakttagelser rörande pirattendenser hos tärnor och trutar. Fauna och Flora: 24-30.

 

1970 ECO Bengtson, S.-A. 1970. Densities of passerine bird communities in Iceland. Bird Study 17: 260-268.

 

1971 ECO Bengtson, S.-A. 1971. Hunting methods and choice of prey of Gyrfalcon Falco rusticolus at Mývatn in Northeast Iceland. Ibis 113: 468-476.

 

1972 ECO Bengtson, S.-A. 1972. Athuganir á varpháttum fálka (Falco rusticolus) í Mývatnssveit 1960-1969. Náttúrufræðingurinn 42: 67-71.

 

1971 ECO Bengtson, S.-A. 1974. Jaktbeteende och bytesval hos en isländsk population av stenfalk. Fauna och Flora 70: 8-12.

 

2001 ECO Bengtson, S.-A. & S. Rundgren 2001. Fagra Slútnes: Möte natur-manniska pa en islandsk ö. Gardar 31 (Arsbok för Samfundet Sverige Island i Lund-Malmö 2000: 5-26.

 

 

1926 ECO Dinesen, G. B. 1926. 10 Aars Ophold iblandt nordislandske Fugle. G. Dinesen. Köbenhavn. 52 bls.

 

1822 ECO Faber, F. 1822. Prodromus der isländischen Ornithologie oder Geschichte der Vögel Islands. Kopenhagen 1822. 109 bls. + tafla.

 

1951 ECO Finnur Guðmundsson 1951. The effect of the recent climatic changes on the bird life of Iceland. Proceedings Xth International Ornithological Congress. Uppsala: 502-514.

 

 

1975 ECO Fjeldså, J. 1975. En taksering af Hættemåge Larus ridibundus og Havterne Sterna paradisaea i Mývatn-området, N.Ø. Island. Dansk orn. Foren. Tidsskr. 69: 65-72. (A census of Black headed gull and Arctic tern at Myvatn). pdf

 

2002 ECO Frederiksen, M. & Arnór Þ. Sigfússon 2002. Goose research at the Icelandic Institute of Natural history, 1995-2001. Summary report to the Ministry for the Environment. Náttúrufræðistofnun Íslands, fjölrit, 20 bls.

 

1982 ECO Galbraith, C. & P.S. Thompson 1982. Flóastelkur (Tringa glareola) varpfugl á Íslandi. Náttúrufræðingurinn 51: 164-168.

 

1927 ECO Hachisuka, M.U. 1927. A handbook of the birds of Iceland. Taylor & Francis. London. iv + 128 bls.

 

1896 ECO Head, C.D. 1896. Ornithological notes from Iceland. Ornithologist 1: 125-129.

 

1818 HIS Henderson, E. 1818. Iceland; or the journal of a residence in that island during the years 1814 and 1815. Vol. I, 377 bls. Edinborg. Ísl. þýð. 1957.

 

11943 ECO Jóhannes Sigfinnsson & Ragnar Sigfinnsson 1943. Um fuglamerkingar við Mývatn. Náttúrufræðingurinn 13: 119-124.

 

2006 GEN Jón Gauti Jónsson 2006. Mývatnssveit með kostum og kynjum. Árbók Ferðafélags Íslands 2006: 1-261.

 

2001 IMP Kristín Ólafsdóttir, Ævar Petersen, Elín V. Magnúsdóttir, Þorvaldur Björnsson & Þorkell Jóhannesson 2001. Persistent organochlorine levels in six prey species of the gyrfalcon Falco rusticolus in Iceland. Environmental Pollution 112: 245-251. (Samples from Lake Mývatn birds/ Sýni úr fuglum frá Mývatni).

 

1990 ECO Kristinn H. Skarphéðinsson, Ólafur K. Nielsen, Skarphéðinn Þórisson, Sverrir Thorstensen, S.A. Temple 1990. Breeding biology, movements, and persecution of ravens in Iceland. Acta Naturalia Islandica 33. 45 bls.

 

1992 ECO Kristinn H. Skarphéðinsson, Ólafur K. Nielsen, Skarphéðinn Þórisson & I.K. Petersen 1992. Varpútbreiðsla og fjöldi hrafna á Íslandi. Bliki 11: 1-26. (The breeding distribution and numbers of Ravens in Iceland, in Icelandic, English summary).

 

1857 ECO Krüper, T. 1857. Der Mývatn und seine Umgebung. Naumannia 7 (1): 33-66.

 

1857 ECO Krüper, T. 1857. Der Mývatn und seine Umgebung. Naumannia 8 (2): 1-33.

 

1857 ECO Krüper, T. 1857. Die Insel des Mývatn. Naumannia 7 (2): 33-42 + kort.

 

1935 ECO Magnús Björnsson 1935. Komudagar farfugla að Grímsstöðum við Mývatn vorið 1935. Náttúrufræðingurinn 5: 175.

 

1937 ECO Magnús Björnsson 1937. Komudagar farfugla að Grímsstöðum við Mývatn vorið 1936 (Jóhannes Sigfinnsson). Náttúrufræðingurinn 7: 26.

2006 ECO McGovern, T.H., S. Perdikaris, Árni Einarsson & J. Sidell. 2006.  Coastal connections, local fishing, and sustainable egg harvesting: patterns of Viking Age inland wild resource use in Mývatn district, Northern Iceland. Environmental Archaeology 11: 187-205.

 

2007 ECO McGovern, T.H., Orri Vésteinsson, Adolf Fridriksson, M. Church, I. Lawson, I. A. Simpson, Arni Einarsson, A. Dugmore, G. Cook, S. Perdikaris, K. J. Edwards, A. M. Thomson, W. P. Adderley, A. Newton, G. Lucas, Ragnar Edvardsson, O. Aldred & E. Dunbar. 2007. Landscapes of settlement in northern Iceland: Historical ecology of human impact and climate fluctuation on the millennial scale.  American Anthropologist 109: 27-51.

 

1786 ECO Mohr, N. 1786. Forsög til en islandsk naturhistorie. Friderik Holm, Kiöbenhavn.

 

2000 ECO Náttúrufræðistofnun Íslands 2000. Válisti 2. Fuglar. 103 bls.

 

1864 ECO Newton, A. 1864. Letter to the editor. Ibis for 1864 Vol VI, no 21: 131-132.

 

1921 ECO Nielsen, P. 1921. Havörnens (Haliaeetus albicilla) Udbredelse paa Island i de sidste 30 Aar. Dansk ornithologisk Forenings Tidsskrift 15: 69-83.

 

1980 ECO Ólafur K. Nielsen 1980. Rannsóknir þéttleika mófugla í Mývatnssveit 1978 og við Önundarfjörð og Dýrafjörð 1979. Prófritgerð í líffræði við Háskóla Íslands.

 

1986 ECO Ólafur K. Nielsen 1986. Population ecology of the Gyrfalcon in Iceland with comparative notes on the Merlin and the Raven. Doktorsritgerð við Cornell University.

 

1991 ECO Ólafur K. Nielsen 1991. Kynþroskaaldur og átthagatryggð fálka. Náttúrufræðingurinn 60: 135-143.

 

1993 ECO Ólafur K. Nielsen 1993. Upphaf óðalsatferlis rjúpu á vorin. Náttúrufræðingurinn 63: 29-37.

 

1995 ECO Ólafur K. Nielsen 1995. Karrar og gróðurfar. Náttúrufræðingurinn 65: 81-102.

 

1995 ECO Ólafur K. Nielsen 1995. Um lífshætti smyrils. Bliki 16: 1-7. pdf

 

1996 ECO Ólafur K. Nielsen 1996. Rjúpnatalningar á norðausturlandi 1981-1994. Náttúrufræðingurinn 65: 137-151.

 

1997 ECO Ólafur K. Nielsen 1997. Rjúpnarannsóknir á Birningsstöðum í Laxárdal 1963-1995. Bliki 18: 14-22.

 

1999 ECO Ólafur K. Nielsen 1999. Gyrfalcon predation on ptarmigan: numerical and functional responses. Journal of Animal Ecology 68: 1034-1050.

 

1999 ECO Ólafur K. Nielsen 1999. Vöktun rjúpnastofnsins. Fjölrit Náttúrufræðistofnunar 39. 55 bls.

 

2010 ECO Ólafur K. Nielsen 2010. Af rjúpum og fálkum. Náttúrufræðingurinn 79: 8-18.  (Rock ptarmigan and gyrfalcon. In Icelandic, summary and figure captions in English).

 

2011 ECO Ólafur K. Nielsen. 2011. Gyrfalcon population and reproduction in relation to rock Ptarmigan numbers in Iceland. In R. T Watson, T. J. Cade, M. Fuller, G. Hunt and E. Potapov (Eds.). Gyrfalcons and Ptarmigan in a changing World. The Peregrine Fund, Boise, Idaho, USA. http://dx.doi.org/10.4080/gpcw.2011.0210

 

1990 ECO Ólafur K. Nielsen & T.J. Cade 1990. Seasonal changes in food habits of Gyrfalcons in NE-Iceland. Ornis Scandinavica 21: 202-211.

 

1986 ECO Owen, M., G. L. Atkinson-Willes & D. G. Salmon 1986. Wildfowl in Great Britain. 2. útg. Cambridge University Press. Cambridge. 613 bls.

1896 ECO Riemschneider, J. 1896. Reise nach Island und vierzehn Tage am Mývatn (Juni-Juli 1895). Ornithologische Beobachtungen. Ornitholog. Monatsschrift 21: 268-288: 22: 305-322, 330-342.

 

1989 IMP Sérfræðinganefnd um Mývatnsrannsóknir 1989. Rannsóknir á áhrifum af starfrækslu Kísiliðjunnar á lífríki Mývatns. Stöðulýsing og starfsáform 1989 – 1991. Sérfræðinganefnd um Mývatnsrannsóknir, fjölrit 39 bls.

 

1867 ECO Shepherd, C. W. 1867. The north-west peninsula of Iceland: being the journal of a tour in Iceland in the spring and summer of 1862. Longmans, Green and Co. London.

 

1933 ECO Skovgaard, P. 1933. Hættemaagen som ny Ynglefugl paa Island. Danske Fugle 4: 46.

 

1827 ECO Thienemann, F.A.L. 1827. Reise im Norden Europas, vorzüglich in Island, in den Jahren 1820 bis 1821. Carl Heinrich Reclam, Leipzig.

 

2004 IMP Umhverfisráðuneytið 2004. Þjóðgarður norðan Vatnajökuls. Skýrsla nefndar um stofnun þjóðgarðs eða verndarsvæðis norðan Vatnajökuls.

 

2004 IMP Umhverfisstofnun 2004. Verndarsvæði í Skútustaðahreppi. Tillögur Umhverfisstofnunar vegna breytinga á lögum um vernd Mývatns og Laxár. Skýrsla UST-2004:29. 35 bls.

 

2003 ECO Þórdís H. Yngvadóttir 2003. Birders’ paradise. Lake Mývatn. Icelandic Geographic 2: 66-77.