1977 ECO Árni Einarsson 1977. Våtmarker och våtmarksfåglar på Island. Finlands Natur 36: 5-7. (In Swedish) pdf

 

1985 ECO Árni Einarsson 1985. Use of space in relation to food in Icelandic Barrow’s goldeneye (Bucephala islandica). Doktorsritgerð við University of Aberdeen, Skotlandi.

 

1985 ECO Árni Einarsson 1985. Botn Mývatns: Fortíð, nútíð, framtíð. Náttúrufræðingurinn 55: 153-173.

 

1985 ECO Árni Einarsson 1985. Dreifing húsanda með tilliti til fæðu. Bliki 4: 67-69.

 

1988 ECO Árni Einarsson 1988. Distribution and movements of Barrow’s goldeneye Bucephala islandica young in relation to food. Ibis 130: 153-163.

 

1988 ECO Árni Einarsson 1988. Fuglatalningar á Mývatni og Laxá árið 1988. Rannsóknastöð við Mývatn, skýrsla 5, 24 bls. (Hér er m.a. dagbókarlýsing á hefðbundinni fuglatalningu) pdf

 

1989 ECO Árni Einarsson 1989. Fuglatalningar á Mývatni og Laxá árið 1989. Rannsóknastöð við Mývatn, skýrsla 6, 27 bls. (Hér eru m.a. gögn úr botndýraúttekt, ísalög, þéttleiki fugla, sjóndýpi) pdf

 

1989 ECO Árni Einarsson 1989. Svæðanotkun vatnafugla á Mývatni. Staða þekkingar og tillögur um rannsóknir. Rannsóknastöðin við Mývatn, handrit. pdf

 

1990 IMP Árni Einarsson 1990. Lax í efri Laxá. Greinargerð um líkleg áhrif laxa á lífríki árinnar ofan Brúa. Rannsóknastöð við Mývatn, skýrsla 7. Náttúruverndarráð, fjölrit 22, 37 bls. (A assessment of the impact of the proposed stocking of salmon in the upper part of the river Laxá. In Icelandic) pdf

 

1991 ECO Árni Einarsson 1990. Settlement into breeding habitats by Barrow’s Goldeneyes Bucephala islandica: Evidence for temporary oversaturation of preferred habitat. Ornis Scand. 21: 7-16. pdf

 

1991 ECO Árni Einarsson 1991. Skýrsla um fuglatalningar vorin 1975-1991. Sérfræðinganefnd um Mývatnsrannsóknir, handrit, 5 bls.

 

1993 ECO Árni Einarsson 1993. Dreifing fugla á Ytriflóa 1993. Umhverfisráðuneytið, fjölrit. 58 bls.

 

1994 ECO Árni Einarsson 1994. Harlequin Duck and Barrow´s Goldeneye. Pp. 136-137 and 140-141 in: Tucker, G.M. & M.F. Heath (eds.): Birds in Europe: their conservation status. BirdLife International, Cambridge. pdf

 

1994 ECO Árni Einarsson 1994. Mývatn-Laxá Ramsar site. A case of integrated monitoring. Bls. 211-219 í: Monitoring of Ecological Change in Wetlands of Middle Europe. IWRB Publ. 30. pdf

 

1998 ECO Árni Einarsson 1998. Dreifing flórgoða á Mývatni í ljósi kísilgúrvinnslu. Bls. 207-217 í Íslensk votlendi. Verndun og nýting. Ritstj. Jón S. Ólafsson. Háskólaútgáfan, Reykjavík.(Abstract: Distribution of Slavonian Grebe on Lake Myvatn in relation to sediment dredging). pdf

 

2000 ECO Árni Einarsson 2000. Flórgoðavarpið í Mývatnssveit. Bliki 20: 1-10. (Nesting of Slavonian Grebe at Myvatn. In Icelandic, summary and figure captions in English) pdf

 

2004 ECO Árni Einarsson 2004. Lake Myvatn and the River Laxá: an introduction. Aquatic Ecology 38: 111-114.

 

2005 ECO Árni Einarsson 2005. Barrow’s Goldeneye and Harlequin Duck. In Janet Kear & Mark Hulme (eds.): Ducks, Geese and Swans. Bird Families of the World. Oxford University Press. 832 pp.

 

2010 ECO Árni Einarsson 2010. Fæðuvefur Mývatns. Náttúrufræðingurinn 79: 57-67. (The food web of Lake Mývatn. In Icelandic, Summary and figure captions in English).

 

1984 ECO Árni Einarsson & Arnþór Garðarsson 1984. Verndargildi Mývatnsbotns. Rannsóknastöð við Mývatn, skýrsla 2. Náttúruverndarráð, fjölrit 14: 43-49.

 

1990 ECO Árni Einarsson og Arnþór Garðarsson 1990. Efri Laxá: Húsandarungar og urriðaveiði. Viðauki við Árni Einarsson 1990: Lax í efri Laxá. Rannsóknastöð við Mývatn, skýrsla 7. Náttúruverndarráð, fjölrit 22, bls. 32-37.

 

1991 ECO Árni Einarsson & Margrét Lilja Magnúsdóttir 1991. Dreifing fugla á Ytriflóa. Rannsóknastöð við Mývatn, skýrsla 9. Unnið fyrir Sérfræðinganefnd Mývatnsrannsókna.

 

1993 ECO Árni Einarsson & Margrét Lilja Magnúsdóttir. 1993. The effect of sediment dredging on the distribution of diving ducks at Lake Mývatn, Iceland. Biological Conservation 66: 55-60.

 

1998 ECO Árni Einarsson og Jón Einar Jónsson 1998. Dreifing fugla á Ytriflóa Mývatns árin 1995-96. Náttúrurannsóknastöð við Mývatn, fjölrit 3. 39 bls.  (The dispersion of birds on the North basin of Lake Myvatn in 1995-96. In Icelandic, summary and figure captions in English)  pdf

 

2000 ECO Árni Einarsson & Arnþór Garðarsson. Vatnafuglar á Mývatni að sumarlagi árin 1975-1999. Náttúrurannsóknastöðin við Mývatn, mars 2000. Viðauki 3, Kísilgúrvinnsla úr Mývatni. Frekara mat á umhverfisáhrifum. Viðaukar, apríl 2000. Kísiliðjan hf & Hönnun hf.

 

2004 ECO Árni Einarsson & Þorkell Lindberg Þórarinsson. Vatnafuglar á Ytriflóa Mývatns. Viðauki 3 í Kísilgúrvinnsla úr Ytriflóa Mývatns. Mat á umhverfisáhrifum. Fjölrituð skýrsla. Hönnun hf.

 

2004 ECO Árni Einarsson & Arnthor Gardarsson 2004. Moulting diving ducks and their food supply. Aquatic Ecology 38: 297-307.

 

2004 ECO Árni Einarsson, Gerdur Stefánsdóttir, Helgi Jóhannesson, Jón S. Ólafsson, Gísli Már Gíslason, Isamu Wakana, Gudni Gudbergsson and Arnthor Gardarsson 2004. The ecology of Lake Myvatn and the River Laxá: variation in space and time. Aquatic Ecology 38: 317-348.

 

2006 Árni Einarsson, Arnþór Garðarsson, Gísli Már Gíslason & Guðni Guðbergsson 2006. Populations of ducks and trout of the River Laxá, Iceland, in relation to variation in food resources. Hydrobiologia 567: 183-194.

 

1961 ECO Arnþór Garðarsson 1961. Fugladauði af völdum netja í Mývatni. Náttúrufræðingurinn 31: 145-168.

 

1967 ECO Arnþór Garðarsson 1967. Hvinendur á Íslandi og nokkur orð um ákvörðun hvinandar. Náttúrufræðingurinn 37: 76-92.

 

1968 ECO Arnþór Garðarsson 1968. Ljóshöfðaendur (Anas americana) á Íslandi. Náttúrufræðingurinn 38: 165-175.

 

1969 ECO Arnþór Garðarsson 1969. Er flóastelkur (Tringa glareola) varpfugl á Íslandi? Náttúrufræðingurinn 39: 10-16.

 

1974 ECO Arnþór Garðarsson 1974. Conservation of Lake Mývatn and the Laxá, Iceland. Bulletin International Waterfowl Research Bureau 38: 74-76.

 

1975 ECO Arnþór Garðarsson 1975. Íslenskir votlendisfuglar. Rit Landverndar 4: 100-134.

 

1976 ECO Arnþór Garðarsson 1976. Hvítendur (Mergus albellus) heimsækja Ísland. Náttúrufræðingurinn 46: 27-36.

 

1978 ECO Arnþór Garðarsson 1978-79. Population trends in diving ducks at Mývatn, Iceland, in relation to food. Verh. orn. Ges. Bayern 23: 191-199.

 

1978 ECO Arnþór Garðarsson 1978. Íslenski húsandarstofninn. Náttúrufræðingurinn 48: 162-191. (In Icelandic with summary and figure captions  in English) (A fundamental paper – grundvallarrit)

 

1979 ECO Arnþór Garðarsson 1979. Waterfowl populations of Lake Mývatn and recent changes in numbers and food habits. Oikos 32: 250-270. (A fundamental paper – grundvallarrit)

 

1980 ECO Arnþór Garðarsson 1980. Vatnavernd. Íslensk vatnakerfi verndun þeirra. Náttúruverndarráð, fjölrit 4.

 

1980 ECO Arnþór Garðarsson 1980: Vistfræðileg flokkun íslenskra vatna. Týli 9: 1-10.

 

1982 ECO Arnþór Garðarsson 1982. Andfuglar og aðrir vatnafuglar. Bls. 77-116 í Fuglar (ritstj. Arnþór Garðarsson). Rit Landverndar 8. 216 bls.

 

1984 ECO Arnþór Garðarsson 1984. Andastofnar við Mývatn og Laxá 1979-1982. Rannsóknastöð við Mývatn, skýrsla 2. Náttúruverndarráð, fjölrit 14: 145-153.

 

1984 ECO Arnþór Garðarsson 1984. Fuglamerkingar við Mývatn 1977-1983. Rannsóknastöð við Mývatn, skýrsla 2. Náttúruverndarráð, fjölrit 14: 140-144.

 

1988 ECO Arnþór Garðarsson 1988. Stofnbreytingar í Mývatni og líklegar orsakir þeirra. Tímarit Háskóla Íslands 3: 55-66. (An overview of population fluctuations in the Myvatn foodweb and their causes. In Icelandic) pdf

 

1990 ECO Arnþór Garðarsson. 1990. Hugleiðing um stofnbreytingar í Mývatni. Bls. 13-17 í: Brunnur lifandi vatns. Afmælisrit til heiðurs Pétri Mikkel Jónassyni prófessor sjötugum 18. júní 1990. Háskólaútgáfa. Reykjavík.

 

1991 ECO Arnþór Garðarsson 1991. Fuglalíf við Mývatn og Laxá. Bls. 278-319 í: Náttúra Mývatns. Ritstj. Arnþór Garðarsson & Árni Einarsson. Hið íslenska Náttúrufræðifélag, Reykjavík.

 

1998 ECO Arnþór Garðarsson 1998. Íslensk votlendi. Bls. 13-35 í Íslensk votlendi. Verndun og nýting. Ritstj. Jón S. Ólafsson. Háskólaútgáfan, Reykjavík. English summary: Icelandic wetlands.

 

2006 ECO Arnþór Garðarsson 2006. Temporal processes and duck populations: examples from Mývatn. Hydrobiologia 567: 89-100.

 

1984 ECO Arnþór Garðarsson & Kristinn Haukur Skarphéðinsson 1984. A census of the Icelandic Whooper Swan population. Wildfowl 35: 37-47.

 

1985 ECO Arnþór Garðarsson & Kristinn Haukur Skarphéðinsson 1985. Veturseta álfta á Íslandi. Bliki 4: 45-56.

 

1988 ECO Arnþór Garðarsson, Gísli Már Gíslason & Árni Einarsson 1988. Long term changes in the Lake Mývatn ecosystem. Aqua Fennica 18: 125-135. pdf

 

1991 GEN Arnþór Garðarsson & Árni Einarsson ritstj. 1991. Náttúra Mývatns. Hið íslenska Náttúrufræðifélag, Reykjavík. 372 bls.

 

1994 ECO Arnþór Garðarsson & Árni Einarsson. 1994. Responses of breeding duck populations to changes in food supply. Hydrobiologia 279/280: 15-27.

 

1996 ECO Arnþór Garðarsson & Árni Einarsson 1996. Variation in the abundance of Wigeon and other waterfowl in relation to reproductive success – a comment. Irish Birds 5: 440-441.

 

1997 ECO Arnþór Garðarsson & Árni Einarsson 1997. Numbers and production of Eurasian wigeon in relation to conditions in a breeding area, Lake Myvatn, Iceland. Journal of Animal Ecology 66: 439-451. Abstract

 

1997 ECO Arnþór Garðarsson & Árni Einarsson 1997. Viðkoma og fjöldi nokkurra Mývatnsanda. Bliki 18: 1-13. (English summary: Production and numbers of some diving ducks at Mývatn, Iceland).

 

2000 ECO Arnþór Garðarsson. & Árni Einarsson 2000. Monitoring waterfowl at Myvatn, Iceland. Bls. 3-20 í F.A. Comin, J.A. Herrera-Silveira & J.Ramirez-Ramirez (ritstj.): Limnology and Aquatic birds. Monitoring, Modelling and Management. Universidad Autonoma de Yucatan, Merida, Yucatan, Mexico.

 

2002 ECO Arnþór Garðarsson & Árni Einarsson 2002. The food relations of the waterbirds of Lake Myvatn, Iceland. Verh. Internat. Verein. Limnol. 28: 754-763.

 

2002 ECO Arnþór Garðarsson, Árni Einarsson & Sverrir Thorstensen 2002. Long-term trends in the number of Whooper Swans molting at Lake Myvatn, Iceland, 1974-2000. Waterbirds 25 (Special Publication 1): 49-52.

 

2004 ECO Arnþór Garðarsson, Árni Einarsson & Sverrir Thorstensen 2004. Langtímabreytingar á fjölda álfta í felli á Mývatni 1974-2000. Viðauki 5 í Kísilgúrvinnsla úr Ytriflóa Mývatns. Mat á umhverfisáhrifum. Fjölrituð skýrsla. Hönnun hf.

 

2004 ECO Arnthor Gardarsson & Árni Einarsson 2004. Resource limitation of diving ducks at Myvatn: food limits production. Aquatic Ecology 38: 285-295.

 

2008 ECO Arnthor Gardarsson, Ævar Petersen & Árni Einarsson 2008. Population limitation in dabbling ducks at Mývatn, Iceland. Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 54 (Suppl. 1): 131-143.

 

2008 ECO Arnthor Gardarsson & Árni Einarsson. 2008. Relationships among food reproductive success and density of harlequin ducks on the river Laxá at Myvatn, Iceland (1975-2002). Waterbirds 31 (Special publication 2): 84-91.

 

2007 ARC Ascough, P. L., Cook, G., Church, M., Dugmore, A., McGovern, T.H., Dunbar, E., Arni Einarsson, Adolf Friðriksson & Hildur Gestdottir. 2007. Reservoirs and Radiocarbon; 14 C dating problems in Mývatnssveit Northern Iceland. Radiocarbon 49: 1-15.

 

2010 ARC Ascough, P.L., Cook, G.T., Church, M.J., Dunbar, E., Einarsson, Árni, McGovern, T.H., Dugmore, A.J., Perdikaris, S., Hastie, H., Friðriksson, Adolf and Gestsdóttir, Hildur. 2010. Temporal and spatial variations in freshwater 14C reservoir effects: Lake Mývatn, northern Iceland. Radiocarbon 52: 1098-1112.

 

2011 ARC Ascough, P., Cook, G., Hastie, H., Dunbar, E., Church, M., Árni Einarsson & McGovern, T. 2011. Freshwater Radiocarbon Reservoir Effect: Implications for lacustrine 14C chronologies. Holocene 21: 1073-1080.

 

2001 HIS Atli Vigfússon. 2001. Varpið á Laxamýri. Bls. 205-208 í Jónas Jónsson (ritstj.). Æðarfugl og æðarrækt á Íslandi. Mál og Mynd, Reykjavík. 528 bls.

 

1963 ECO Bengtson, S.-A. 1963. Något om snöns inverkan på häckningen på Island 1961. Vår Fågelvärld 22: 97-122.

 

1965 ECO Bengtson, S.-A. 1964-65. Field studies of the harlequin duck in Iceland. The Wildfowl Trust 17th Annual Report: 79-94.

 

1966 ECO Bengtson, S.-A. 1966. Några iakttagelser rörande pirattendenser hos tärnor och trutar. Fauna och Flora: 24-30.

 

1966 ECO Bengtson, S.-A. 1966. Observationer rörande sjöorrens (Melanitta nigra) sexuella beteende på häckplatsen med speciellt avseende på lekgruppsbeteende. Vår fågelvärld 25: 202-226.

 

1968 ECO Bengtson, S.-A. 1968. Inter-specific pairing in Scaup and Tufted Duck. Wildfowl 19: 61-63.

 

1970 ECO Bengtson, S.-A. 1970. Location of nest-sites of ducks in Lake Mývatn area, NE-Iceland. Oikos 21: 218-229.

 

1971 ECO Bengtson, S.-A. 1971. Food and feeding of diving ducks breeding at Lake Mývatn, Iceland. Ornis Fennica 48: 77-92.

 

1971 ECO Bengtson, S.-A. 1971. Habitat selection of duck broods in Lake Mývatn area, North-East Iceland. Ornis Scand. 2: 17-26.

 

1971 ECO Bengtson, S.-A. 1971. Hunting methods and choice of prey of Gyrfalcon Falco rusticolus at Mývatn in Northeast Iceland. Ibis 113: 468-476.

 

1971 ECO Bengtson, S.-A. 1971. Variations in clutch-size in ducks in relation to the food supply. Ibis 113: 523-526.

 

1972 ECO Bengtson, S.-A. 1972. Athuganir á varpháttum fálka (Falco rusticolus) í Mývatnssveit 1960-1969. Náttúrufræðingurinn 42: 67-71.

 

1972 ECO Bengtson, S.-A. 1972. Ecological segregation, reproduction, and fluctuations in the size of duck populations in Iceland with special reference to the ducks in Lake Mývatn area and the harlequin duck Histrionicus histrionicus (L.). Doktorsritgerð við háskólann í Lundi, Svíþjóð.

 

1972 ECO Bengtson, S.-A. 1972. Breeding ecology of the harlequin duck Histrionicus histrionicus (L.) in Iceland. Ornis Scand. 3: 1-19.

 

1972 ECO Bengtson, S.-A. 1972. Reproduction and fluctuations in the size of duck populations at Lake Mývatn, Iceland. Oikos 23: 35-58.

 

1974 IMP Bengtson, S.-A. 1974. DDT and PCB Residues in airborne fallout and animals in Iceland. Ambio 3: 84-86.

 

1975 ECO Bengtson, S.-A. 1975. Food of ducklings of surface feeding ducks at Lake Mývatn, Iceland. Ornis Fennica 52: 1-4. pdf

 

1971 ECO Bengtson, S.-A. & S. Ulfstrand 1971. Food resources and breeding frequency of the harlequin duck Histrionicus histrionicus in Iceland. Oikos 22: 235-239.

 

 

2001 ECO Bengtson, S.-A. & S. Rundgren 2001. Fagra Slútnes: Möte natur-manniska pa en islandsk ö. Gardar 31 (Arsbok för Samfundet Sverige Island i Lund-Malmö 2000: 5-26.

 

1958 ECO Boyd, H. 1957-58. Movements of marked sea and diving ducks in Europe. The Wildfowl Trust 10th Annual Report: 59-70. pdf

 

1981 ECO Brazil, M.A. 1981. The behavioural ecology of the Whooper Swan (Cygnus cygnus cygnus). Doktorsritgerð við University of Stirling, Skotlandi.

 

1983 ECO Brazil, M.A. 1983. Preliminary result from a study of Whooper Swan movements using neck collars. J. Japanese Coll. Dairying 10: 78-90.

 

2003 ECO Brazil, M. 2003. The Whooper Swan. T & AD Poyser. London, 512 bls.

 

1960 ECO Clase, H.J., F. Cooke, T.A. Hill & W.J. Roff 1960. A survey of the slavonian grebe at Mývatn, Iceland. Bird Study 7: 76-81.

 

1977 ECO Cramp, S. & K.E.L. Simmons (ritstj.) 1977. Handbook of the birds of Europe the Middle East and North Africa: the birds of the Western Palearctic. Volume 1. Ostrich to ducks. Oxford University Press. Oxford. 722 bls.

 

2013 ECO Dalby, Lars, Pär Söderquist, Thomas K. Christensen, Preben Clausen, Árni Einarsson, Johan Elmberg, Anthony D. Fox, Niklas Holmqvist, Tom Langendoen, Aleksi Lehikoinen, Åke Lindström, Svein-Håkon Lorentsen, Leif Nilsson, Hannu Pöysä, Jukka Rintala, Arnór Þ. Sigfússon & Jens-Christian Svenning. 2013. The status of the Nordic populations of the Mallard (Anas platyrhynchos) in a changing world. Ornis Fennica 90: published online. (Data from Mývatn).

 

1926 ECO Dinesen, G. B. 1926. 10 Aars Ophold iblandt nordislandske Fugle. G. Dinesen. Köbenhavn. 52 bls.

 

1822 ECO Faber, F. 1822. Prodromus der isländischen Ornithologie oder Geschichte der Vögel Islands. Kopenhagen 1822. 109 bls. + tafla.

 

1951 ECO Finnur Guðmundsson 1951. The effect of the recent climatic changes on the bird life of Iceland. Proceedings Xth International Ornithological Congress. Uppsala: 502-514.

 

1960 ECO Finnur Guðmundsson 1960. Fugladauði á Mývatni af völdum netaveiði. Náttúrufræðingurinn 30: 102.

 

1961 ECO Finnur Guðmundsson 1961. Islandsk Hvinand og Strömanden. Í: Nordens Fugle i Farver 5: 220-226 & 253-260.

 

1971 ECO Finnur Guðmundsson 1971. Straumendur (Histrionicus histrionicus) á Íslandi. Náttúrufræðingurinn 41: 1-28 & 64-98.

 

1979 ECO Finnur Guðmundsson 1979. The past status and exploitation of the Mývatn waterfowl populations. Oikos 32: 232-249. (A fundamental paper – grundvallarrit)

 

1973 ECO Fjeldså, J. 1973. Feeding and habitat selection of the horned grebe, Podiceps auritus (Aves), in the breeding season. Vidensk. Meddr dansk naturh. Foren. 136: 57-95.

 

1973 ECO Fjeldså, J. 1973. Territory and the regulation of population density and recruitment in the horned grebe Podiceps auritus arcticus Boje, 1822. Vidensk. Meddr dansk naturh. Foren. 136: 117-189.

 

1975 ECO Fjeldså, J. 1975. En taksering af Hættemåge Larus ridibundus og Havterne Sterna paradisaea i Mývatn-området, N.Ø. Island. Dansk orn. Foren. Tidsskr. 69: 65-72. (A census of Black headed gull and Arctic tern at Myvatn). pdf

 

1975 ECO Fjeldså, J. 1975. Recent changes in the waterfowl situation in the lakes Mývatn and Vikingavatn, Iceland. Dansk orn. Foren. Tidsskr. 69: 89-102.

 

2002 ECO Frederiksen, M. & Arnór Þ. Sigfússon 2002. Goose research at the Icelandic Institute of Natural history, 1995-2001. Summary report to the Ministry for the Environment. Náttúrufræðistofnun Íslands, fjölrit, 20 bls.

 

2003 ECO Fox, A.D., Ævar Petersen & M. Frederiksen 2003. Annual survival and site-fidelity of breeding female Common Scoter Melanitta nigra at Mývatn, Iceland, 1925-58. Ibis: 145 (online): E94-E96.

 

1982 ECO Galbraith, C. & P.S. Thompson 1982. Flóastelkur (Tringa glareola) varpfugl á Íslandi. Náttúrufræðingurinn 51: 164-168.

 

1990 ECO Gísli Már Gíslason. 1990. Verndun Mývatns og Laxár. Bls. 18-23 í: Brunnur lifandi vatns. Afmælisrit til heiðurs Pétri Mikkel Jónassyni prófessor sjötugum 18. júní 1990. Háskólaútgáfa. Reykjavík.

 

1994 ECO Gísli Már Gíslason 1994. River management in cold regions: a case study of the River Laxá, North Iceland. Bls. 464-483 í: The Rivers Handbook. Hydrological and Ecological Principles. Vol. 2. Ritstj. P. Calow & G.E. Petts. Blackwell, Oxford. 483 bls. pdf

 

1998 ECO Gísli Már Gíslason 1998. An introduction to lakes and what they do, with Lake Myvatn as an example. Pp: 6-8 in 1997 Shallow Lakes Conference Report (Edit. Bob Davidson). Craigavon Boroght Council, Craigavon, 84 pp.

 

11998 ECO Gísli Már Gíslason, Jón S. Ólafsson & Hákon Aðalsteinsson 1998. Animal communities in Icelandic rivers in relation to catchment characteristics and water chemistry. Preliminary results. Nordic Hydrology 29: 129-148.

 

1999 ECO Gísli Már Gíslason, Hákon Aðalsteinsson & Jón S. Ólafsson 1999. Macroinvertebrate communities in Rivers in Iceland. Pp. 53-61 in Biodiversity in Benthic Ecology. Proceedings fro Nordic Benthological Meeting in Silkeborg, Denmark, 13-14 November 1997. NERI Technical Report No. 266. National Environmental Research Institute , Denmark. 142 pp.

 

2001 ECO Gísli Már Gíslason & Árni Einarsson 2001. Integrated monitoring of River Laxá and Lake Myvatn. Results from 25 years study and their uses. Proceeding from the Monitoring and Assessment of Ecological Status of Aquatic Environments. Implementing the Water Framework Directive. Helsinki.

 

1927 ECO Hachisuka, M.U. 1927. A handbook of the birds of Iceland. Taylor & Francis. London. iv + 128 bls.

 

2012 ECO Harvey, P.V. & M. Heubeck. 2012.  Changes in the wintering population and distribution of Slavonian Grebes in Shetland. British Birds 105: 704-715. (Data from Myvatn)

 

1896 ECO Head, C.D. 1896. Ornithological notes from Iceland. Ornithologist 1: 125-129.

 

1818 HIS Henderson, E. 1818. Iceland; or the journal of a residence in that island during the years 1814 and 1815. Vol. I, 377 bls. Edinborg. Ísl. þýð. 1957.

 

2000 ECO Hessen, D.O., A. Langeland & L. Persson 2000. Mat á áhrifum starfsemi Kísiliðjunnar á vistkerfi Mývatns. Iðnaðar- og viðskiptaráðuneyti. Rit 00-2. 44 bls.

 

2004 ECO Hönnun hf. 2004. Kísilgúrvinnsla úr Ytriflóa Mývatns. Mat á umhverfisáhrifum. Fjölrituð skýrsla.

 

1992 IMP Iðnaðarráðuneytið 1992. Könnun á áhrifum kísilgúrnáms á setflutninga í Mývatni og mikilvægi þeirra fyrir lífríki vatnsins. Rannsóknaáætlun 1992-1995. Fjölrit.

 

11943 ECO Jóhannes Sigfinnsson & Ragnar Sigfinnsson 1943. Um fuglamerkingar við Mývatn. Náttúrufræðingurinn 13: 119-124.

 

1957 HIS Jón Benediktsson (Jón Bendixsen) 1747 (útg. 1957). Description over Nordersijssels udi Island Situation, Biærge, Klipper, Fiælde, Dale og adskillige Producter og Beskaffenhed til Land og Vand. Sýslulýsingar 1744-1749. Sögurit 28: 218-251. Reykjavík.

 

1968 HIS Jón Jónsson í Vogum 1877, ísl 1968. sjálfsævisaga.

 

2006 GEN Jón Gauti Jónsson 2006. Mývatnssveit með kostum og kynjum. Árbók Ferðafélags Íslands 2006: 1-261.

 

2001 ECO Jón S. Ólafsson, Hákon Adalsteinsson & Gísli Már Gíslason 2001. Classification of running waters in Iceland, based on catchment characteristics. In: Classification of Ecological Status of Lakes and Rivers (eds. S. Bäck & K. Karttunen) TemaNord 2001: 584: 57-59.

 

999 IMP Kísiliðjan hf, Umhverfismat sf & Hönnun hf. 1999. Kísilgúrvinnsla úr Mývatni. Frummat á umhverfisáhrifum, ágúst 1999.

 

2007 ECO Kostadinova, A. &  Karl Skirnisson. 2007. Petasiger islandicus n. sp. (Digenea: Echinostomatidae) in the horned grebe Podiceps auritus (L.) (Aves: Podicipedidae) from Iceland. Syst. Parasitol. 68: 217–223. DOI 10.1007/s11230-007-9092-8 (fuglar frá Mývatni).

 

2001 IMP Kristín Ólafsdóttir, Ævar Petersen, Elín V. Magnúsdóttir, Þorvaldur Björnsson & Þorkell Jóhannesson 2001. Persistent organochlorine levels in six prey species of the gyrfalcon Falco rusticolus in Iceland. Environmental Pollution 112: 245-251. (Samples from Lake Mývatn birds/ Sýni úr fuglum frá Mývatni).

 

1984 ECO Kristján Lilliendahl 1984. Viðkoma toppandar við Mývatn 1982. Rannsóknastöð við Mývatn, skýrsla 2. Náttúruverndarráð, fjölrit 14: 83-86.

 

1857 ECO Krüper, T. 1857. Der Mývatn und seine Umgebung. Naumannia 7 (1): 33-66.

 

1857 ECO Krüper, T. 1857. Der Mývatn und seine Umgebung. Naumannia 8 (2): 1-33.

 

1857 ECO Krüper, T. 1857. Die Insel des Mývatn. Naumannia 7 (2): 33-42 + kort.

 

1935 ECO Magnús Björnsson 1935. Komudagar farfugla að Grímsstöðum við Mývatn vorið 1935. Náttúrufræðingurinn 5: 175.

 

1937 ECO Magnús Björnsson 1937. Komudagar farfugla að Grímsstöðum við Mývatn vorið 1936 (Jóhannes Sigfinnsson). Náttúrufræðingurinn 7: 26.

 

1989 ECO Margrét Lilja Magnúsdóttir 1989. Dreifing kafanda á Mývatni. Bráðabirgðaskýrsla, fjölrit 42 bls.

 

1990 ECO Margrét Lilja Magnúsdóttir 1990. Dreifing duggandar og skúfandar á Mývatni. Háskóli Íslands, 30 eininga 4. árs ritgerð við líffræðiskor. pdf

 

1990 ECO Margrét Lilja Magnúsdóttir & Árni Einarsson 1990. Köfunartími anda á Mývatni. Rannsóknastöð við Mývatn, skýrsla 8. Náttúruverndarráð, fjölrit nr.23: ??69-79.

 

1981 ECO Martin, A. 1981. Blikönd (Polysticta stelleri (Pallas)) séð í fyrsta sinn á Íslandi. Náttúrufræðingurinn 51: 189-191.

 

2006 ECO McGovern, T.H., S. Perdikaris, Árni Einarsson & J. Sidell. 2006.  Coastal connections, local fishing, and sustainable egg harvesting: patterns of Viking Age inland wild resource use in Mývatn district, Northern Iceland. Environmental Archaeology 11: 187-205.

 

2007 ECO McGovern, T.H., Orri Vésteinsson, Adolf Fridriksson, M. Church, I. Lawson, I. A. Simpson, Arni Einarsson, A. Dugmore, G. Cook, S. Perdikaris, K. J. Edwards, A. M. Thomson, W. P. Adderley, A. Newton, G. Lucas, Ragnar Edvardsson, O. Aldred & E. Dunbar. 2007. Landscapes of settlement in northern Iceland: Historical ecology of human impact and climate fluctuation on the millennial scale.  American Anthropologist 109: 27-51.

 

1786 ECO Mohr, N. 1786. Forsög til en islandsk naturhistorie. Friderik Holm, Kiöbenhavn.

 

2000 ECO Náttúrufræðistofnun Íslands 2000. Válisti 2. Fuglar. 103 bls.

 

1864 ECO Newton, A. 1864. Letter to the editor. Ibis for 1864 Vol VI, no 21: 131-132.

 

1921 ECO Nielsen, P. 1921. Havörnens (Haliaeetus albicilla) Udbredelse paa Island i de sidste 30 Aar. Dansk ornithologisk Forenings Tidsskrift 15: 69-83.

 

1980 ECO Ólafur K. Nielsen 1980. Rannsóknir þéttleika mófugla í Mývatnssveit 1978 og við Önundarfjörð og Dýrafjörð 1979. Prófritgerð í líffræði við Háskóla Íslands.

 

1986 ECO Ólafur K. Nielsen 1986. Population ecology of the Gyrfalcon in Iceland with comparative notes on the Merlin and the Raven. Doktorsritgerð við Cornell University.

 

1990 ECO Ólafur Karl Nielsen 1990. Stofnstærð flórgoða við Mývatn 1990. Bréf til Sérfræðinganefndar 20.6. 1991. 2 bls.

 

1995 ECO Ólafur K. Nielsen 1995. Hrókönd sest að á Íslandi. Bliki 15: 1-15. (Summary: The Ruddy Duck colonisation in Iceland).

 

1998 ECO Ólafur K. Nielsen 1998. Atferli kafandarunga við fæðuleit í Mývatni. Náttúrurannsóknastöð við Mývatn, fjölrit 2. 35 bls.

 

1998 ECO Ólafur Karl Nielsen 1998. Hrun flórgoðastofnsins á Íslandi. Bls. 197-205 í Íslensk votlendi. Verndun og nýting. Ritstj. Jón S. Ólafsson. Háskólaútgáfan, Reykjavík. English summary: The population decline of the Slavonian Grebe in Iceland. pdf

 

1990 ECO Ólafur K. Nielsen & T.J. Cade 1990. Seasonal changes in food habits of Gyrfalcons in NE-Iceland. Ornis Scandinavica 21: 202-211.

 

1986 ECO Owen, M., G. L. Atkinson-Willes & D. G. Salmon 1986. Wildfowl in Great Britain. 2. útg. Cambridge University Press. Cambridge. 613 bls.

 

1994 CON Páll Jensson, Sigurður S. Snorrason, Árni Snorrason & Gerður Stefánsdóttir 1994. Starfslokaskýrsla: Rannsóknir árin 1992-3 og staða rannsókna. Verkefnishópur um Mývatnsrannsóknir. Umhverfisráðuneytið, fjölrit. (A final report of the Task Group of Myvatn Research 1992-1993, in Icelandic) pdf

 

1996 ECO Pennycuick, C.J., Ólafur Einarsson, T.A.M. Bradbury & M. Owen 1996. Migrating Whooper Swans Cygnus cygnus: satellite tracks and flight performance calculations. Journal of Avian Biology 27: 118-134.

 

1995 ECO Petersen, R.C. Jr., Gísli Már Gíslason & L.B:-M. Vought 1995. Rivers of the Nordic Countries. Pp. 295-341 in: Cushing, C.E., K.W. Cummins & G.W. Minshall (eds.): Ecosystems of the World 22: River and Stream Ecosystems. Elsevier.

 

1979 ECO Pétur M. Jónasson, ritstj. 1979. Ecology of eutrophic, subarctic Lake Mývatn and the River Laxá. Oikos 32.

 

1979 ECO Pétur M. Jónasson 1979. The Lake Mývatn ecosystem, Iceland. Oikos 32: 289-305.

 

1979 ECO Pétur M. Jónasson 1979. The River Laxá ecosystem, Iceland. Oikos 32: 306-309.

 

1981 ECO Pétur M. Jónasson 1981. Energy flow in a subarctic, eutrophic lake. Verh. Internat. Verein. Limnol. 21: 389-393.

 

2003 ECO Pöysä, H. & M. Pesonen 2003. Density dependence, regulation and open-closed populatons: insights from the wigeon, Anas penelope. Oikos 102: 358-366.

 

1896 ECO Riemschneider, J. 1896. Reise nach Island und vierzehn Tage am Mývatn (Juni-Juli 1895). Ornithologische Beobachtungen. Ornitholog. Monatsschrift 21: 268-288: 22: 305-322, 330-342.

 

1952 ECO Scott, P. 1951-52. Mývatn 1951. Wildfowl Trust 5th Annual Report: 125-132.

 

1989 IMP Sérfræðinganefnd um Mývatnsrannsóknir 1989. Rannsóknir á áhrifum af starfrækslu Kísiliðjunnar á lífríki Mývatns. Stöðulýsing og starfsáform 1989 – 1991. Sérfræðinganefnd um Mývatnsrannsóknir, fjölrit 39 bls.

 

1991 IMP Sérfræðinganefnd um Mývatnsrannsóknir 1991. Áhrif Kísiliðjunnar hf. á lífríki Mývatns. Nefndarálit. Umhverfisráðuneytið, fjölrit. pdf

 

1867 ECO Shepherd, C. W. 1867. The north-west peninsula of Iceland: being the journal of a tour in Iceland in the spring and summer of 1862. Longmans, Green and Co. London.

 

1933 ECO Skovgaard, P. 1933. Hættemaagen som ny Ynglefugl paa Island. Danske Fugle 4: 46.

 

1827 ECO Thienemann, F.A.L. 1827. Reise im Norden Europas, vorzüglich in Island, in den Jahren 1820 bis 1821. Carl Heinrich Reclam, Leipzig.

 

2004 ECO Thorkell Lindberg Thórarinsson and Árni Einarsson 2004. Dispersion of the Horned Grebe Podiceps auritus (L.) (Aves) on Lake Myvatn, Iceland, in late summer. Aquatic Ecology 38: 309-315.

 

1958 ECO Tíminn 238. tbl. 28/10 1958. Hvað veldur hinum miklu veiðisveiflum við Mývatn. Undirskrifað “Mývetningur”.

 

1995 ECO Umhverfisráðuneytið 1995. Lífríki Mývatns. Bls. 64-66 í: Ástand og þróun umhverfismála á Íslandi. Reykjavík.

 

2004 IMP Umhverfisráðuneytið 2004. Þjóðgarður norðan Vatnajökuls. Skýrsla nefndar um stofnun þjóðgarðs eða verndarsvæðis norðan Vatnajökuls.

 

2004 IMP Umhverfisstofnun 2004. Verndarsvæði í Skútustaðahreppi. Tillögur Umhverfisstofnunar vegna breytinga á lögum um vernd Mývatns og Laxár. Skýrsla UST-2004:29. 35 bls.

 

2003 ECO Þórdís H. Yngvadóttir 2003. Birders’ paradise. Lake Mývatn. Icelandic Geographic 2: 66-77.

 

1999 ECO Þorkell Lindberg Þórarinsson 1999. Afkoma flórgoða (Podiceps auritus) á Mývatni, Sandvatni og Víkingavatni. 5 eininga prófverkefni í líffræði við Háskóla Íslands. pdf

 

2002 ECO Þorkell Lindberg Þórarinsson 2002. Svæðanotkun flórgoða Podiceps auritus. MS ritgerð Háskóli Íslands, 78 bls.

 

2004 ECO Þorkell Lindberg Þórarinsson 2004. Dreifing flórgoða Podiceps auritus (L.) á Ytriflóa Mývatns. Viðauki 4 í Kísilgúrvinnsla úr Ytriflóa Mývatns. Mat á umhverfisáhrifum. Fjölrituð skýrsla. Hönnun hf.

 

2004 ECO Þorkell Lindberg Þórarinsson & Árni Einarsson 2004. Dispersion of the Horned Grebe Podiceps auritus (L.) (Aves) on Lake Myvatn, Iceland, in late summer. Aquatic Ecology 38: 309-315.

 

2011 ECO Þorkell Lindberg Þórarinsson, Ævar Petersen, Árni Einarsson, Halldór W. Stefánsson, Yann Kolbeinsson, Róbert A. Stefánsson, Böðvar Þórisson og Þórdís V. Bragadóttir. 2011. Dreifing og fjöldi flórgoða á Íslandi 2004-2005. Bliki 31: 31-35.